Dịch vụ

KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY THÁI BÌNH DƯƠNG ( PITC )

KỶ NIỆM 19 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY THÁI BÌNH DƯƠNG ( PITC )

     SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG- VƯƠN TẦM VỮNG BƯỚC PITC như một mái nhà 19 năm đã trải như là mùa xuân Giám đốc như chị tảo tần...

Phiên dịch Tiếng Nhật

Phiên dịch Tiếng Nhật

Đang cập nhật